Профил на купувача


Протокол от комисия за доставка на мед. апаратураПротокол от комисия за доставка на един брой сан. автомобилРешение за изпълнител на поръчка за доставка на един брой сан. автомобилДокументация за участие за ремонт на санитарните автомобили на ЦСМП - ХасковоПублична покана за ремонт на санитарните автомобили на ЦСМП-Хасково през 2015 год.Съобщение до медиите за публична покана за храна


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com