КонтактиИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И ПАЦИЕНТИ  СЕ ПОЛУЧАВА ЕДИНСТВЕНО НА ТЕЛЕФОН 112

ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ТЕЛЕФОНИ СА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ НУЖДИ ОТ 08:00 часа до 16:30 часа

 

 

 

 

 
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ХАСКОВО
6304 гр. Хасково
бул. " Съединение " 49 , пк 71
E-mail: csmp-haskovo@mh.government.bg
тел. : 038/66-41-36
 
Директор
Д-р Петя Димитрова : 038/66-41-36
 
Гл. счетоводител 
Антония Тонева 038/664136
ТРЗ / Личен състав
Пламена Тончева : 0885 / 314770
 
Главен мед. фелдшер
Мария Христова : 038/66-41-36
Контрольор автомобилен транспорт
Станимир Минчев : 0882 / 078588
 
Счетоводител
Валентина Дерменджиева : 038/66-41-36
Счетоводител - Касиер
Аксиния Тенева 0885 / 314770
 
Снабдител
Петя Маринова : 038/66-41-36
Началник склад
Лена Нанева : 038/66-41-36
 
Техн. сътрудник
Йорданка Георгиева : 038/66-41-36
 
Сигнали за корупция се подават :
на телефон 038/66-41-36
E-mail: csmp-haskovo@mh.government.bg
в пощенските кутии, поставени в сградите на филиалите на ЦСМП-Хасково
 

Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com