Профил на купувача


Протокол от комисия за ремонт на сан. автомобили 09.12.2014г.Протокол от комисия за ремонт на сан. автомобили 03.12.2014г.Протокол от комисия за периодична доставка на ваучери за храна през 2015гБанкова гаранция за добро изпълнение за МЕДСИС ООДДоговор за "Доставка на преносима многофункционална с-ма за мониторинг,дефибрилация и телемедицина"Решение за изпълнител на поръчка за Периодична доставка на гориво 2015г


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com