Полезна информация


Система за сигурно електронно връчванеПРЕДОСТАВЯНИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ ОТ ЦСМП-ХАСКОВООсновна дейност:

Основна дейност на ЦСМП-Хасково 1.       Oказване на квалифицирана СМП на местопроизшествието; 2.       Необходимия обем от спешни диагностични изследвания съобразно възможностите и наличната апаратура;...

Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com