Профил на купувача


Заповед за откриване на процедура за ремонт на сан, автомобилиДоговор за "Периодична доставка на гориво за сан. авт. на ЦСМП - Хасково през 2015г"Договор за доставка на медикаменти през 2015 год.Договор за доставка на консумативи за мед. апаратура през 2015гДоговор за ваучери за храна през 2015 год.Договор за "Доставка на 1 бр. санитарен автомобил"


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com