Профил на купувача


Решение за изпълнител за "Доставка на мед.изделия,дезинфектанти и консумативи за мед.апаратура"Протокол от комисия за "Доставка на мед. изделия,дезинфектанти и консумативи за мед. апаратура"Решение за изпълнител на поръчка за доставка на лекарствени продукти за 2015 год.Протокол от комисия за доставка на лекарствени продукти за 2015гЗаповед за откриване на процедура за ремонт на сан, автомобилиЗаповед за прекратяване на публична покана за ремонт на сан. автомобили


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com