Профил на купувача


Протокол от комисия за Периодична доставка на гориво 2015гДокументация за участие за Доставка на мед.изделия,дезинфектанти и консумативи за мед. апаратураПублична покана за Доставка на мед. изделия,дезинфектанти и консумативи за мед. апаратура -2015гДокументация за участие за Доставка на лекарствени продукти за ЦСМП-Хасково през 2015гПублична покана за Доставка на лекарствени продукти за ЦСМП-Хасково през 2015гРешение за изпълнител на поръчка за мед. апаратура


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com