Профил на купувача


Списък с постъпили предложения за борсово представителствоЗаповед за комисияЗаповед за откриване на процедура за гориво чрез борсово представителство 02.11.2015 г.Спецификация към ОП за гориво за 2016 год. чрез борсово представителство 03.11.205 г.Покана за Борсово представителство за ОП за периодична доставка на горива през 2016 г.Протокол от комисия за избор на Борсово представителство от 28.10.2015г


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com