Профил на купувача


Документация за ваучери за храна 2015 г.Публична покана с предмет "Доставка на храна за персонала на ЦСМП - Хасково с ваучери през 2015 год"Документация за преносима многофункционална система за мониторинг,дефибрилация и телемедицина.Публична покана за преносима многофункционална система за мониторинг,дефибрилация и телемедицинаДокументация за участие за 1 брой санитарен автомобилПублична покана за 1 брой санитарен автомобил


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com