Профил на купувача


Заповед за комисия за Доставка на медикаменти през 2016гСписък с постъпилите предложения за Доставка на медикаменти през 2016г.Решение за изпълнител на поръчка за"Хранене на персонала на ЦСМП-Хасково чрез ваучери през 2016г.Протокол от комисия за Ваучери за храна през 2016 год.Заповед за комисия за Ваучери за храна през 2016год.Съобщение до медиите за откриване на ОП за Ремонт 2016г


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com