Профил на купувача


Публична покана за Доставка на лекарствени продукти за ЦСМП-Хасково през 2016гЗаповед за откриване на процедура за доставка на медикаменти през 2016год.Съобщение до медиите за публична покана за мед. консумативиПублична покана за Доставка на мед. изделия,дезинфектанти и консумативи за мед. апаратура -2016гДокументация за участие за Доставка на мед.изделия,дезинфектанти и консумативи за мед. апаратураЗаповед за откриване на процедура за медицински консумативи през 2016г. по обособени позиции


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com