Профил на купувача


Доставка на медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Хасково през 2014 год.Текущ ремонт и поддръжка на санитарните автомобили на ЦСМП-Хасково през 2014 годинаДоставка на медикаменти за ЦСМП-Хасково през 2014год.Номенклатура за работно облекло на дежурния персонал на ЦСМП-ХасковоНоменклатура на Основни Резервни Части на АвтомобилитеНоменклатура на МЕДИКАМЕНТИ


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com