Профил на купувача


Сравнителна таблица Приложение 1 по позиция 1 "Дост. на мед. конс. и санитарни м-ли през 2016г"Решение за изпълнители за "Доставка на мед.изделия,дезинфектанти и консумативи за мед.апаратура"Разяснение от Елпак-Лизинг ЕООДИскане за разяснение от Елпак-Лизинг ЕООДПротокол за "Доставка на мед. изделия,дезинфектанти и консумативи за мед. апаратура през 2016г"Договор за "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Хасково през 2016 год."


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com