Профил на купувача


Решение за ОП с предмет-Ремонт и доставка на резервни части за санитарните автомобили през 2016г.Обявление за ОП с предмет-Ремонт и доставка на резервни части на санитарните автомобили през 2016г."Документация за участие в процедура за Ремонт и доставка на резервни части през 2016г.Заповед за откриване на процедура за ремонт на сан. автомобили през 2016г.Съобщение до медиите за публична покана за доставка на медикаменти през 2016 год.Документация за участие за Доставка на лекарствени продукти за ЦСМП-Хасково през 2016г


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com