Профил на купувача


Вътрешни правила за обществени поръчкиДоговор за доставка на "Мед. консумативи и санитарни материали през 2015гДоговор за "Доставка на дезинфектанти" през 2015 год.Информация за сключен договор за гориво през 2015 год.Документация за участие за ремонт на санитарните автомобили на ЦСМП - ХасковоПублична покана за ремонт на санитарните автомобили на ЦСМП-Хасково през 2015 год.


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com