Профил на купувача


Заповед за прекратяване на публична покана за доставка на 1 брой санитарен автомобилДокументация за участие - Гориво 2015Обявление за ОП с предмет : Периодична доставка на гориво през 2015 год.Решение за ОП с предмет : Периодична доставка на гориво през 2015 год.Доставка на един брой санитарен автомобилТехническа спецификация към публична покана за доставка на санитарен автомобил


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com