Изнесен екип Маджарово

                На територията на община Маджарово от 2009г. работи изнесен екип от ФСМП-Харманли.Този екип беше оформен от  средния медицински персонал на реанимациония екип на  ФСМП-Харманли.От разкомплектоването на РЕ – Харманлисе сформираха два екипа: един  ЛЕ в Харманли и изнесения екип в Маджарово. Назначиха се пет броя шофьори по ПМС № 66. Отделянето на този екип затрудни работата на филиала, от който беше отделен изнесения екип, освен това влоши финансовото състояние на центъра. Заплатите на персонала назначен по ПМС№ 66 се разходват за сметка на издръжката на Центъра. Възстановяването на реанимационния екип в Харманли е от изключителна важност за ценъра. Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com