Профил на купувача


Съобщение до медиите за публична покана за хранаПублична покана за хранене на персонала на ЦСМП-Хасково чрез ваучери през 2016гДокументация за ваучери за храна през 2016 г.Заповед за откриване на процедура по Глава 8а за "Хранене на персонала на ЦСМП-Хасково чрез ваучери"Заповед за обявяване на изпълнител на ОП за борсово представителствоПротокол от комисия за борсово представителство от 18.11.2015 год.


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com