Профил на купувача


Покана за Борсово представителство за ОП за периодична доставка на гориваСпецификация към ОП за гориво за 2016 год. чрез борсово представителствоЗаповед за откриване на процедура за периодична доставка на гориво през 2016 год.Договор за " Ремонт на сан. автомобили и доставка на резервни части през 2015г"Решение за изпълнител на поръчка за ремонт и доставка на резервни части през 2015гПротокол от комисия за "Ремонт на санитарните авт. и доставка на резервни части за 2015г"


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com