Програма ПУЛСС

Програма ПУЛСС

Министерство на здравеопазването управлява, координира и изпълнява дейности по проект BG051PO001-6.02.02 „ПУЛСС – Практически увод в лечението на спешните състояния”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, който има за цел да се обучат лекари, медицински специалисти и шофьори от 28-те ЦСМП.  

В изпълнение на сключени договори за доставка на оборудване всички ЦСМП ще получат по 1 бр. манекени за основни умения за обучение, по 1 бр. компютърна конфигурация, Сборник от детайлни протоколи за клинично поведение и Наръчник джобен формат.

1.       Изпълнител на цялостната логистика на обучение е „Компания за международни конгреси” ООД.  

2.       Лекарите и медицинските специалисти (сестрите) ще бъдат настанени в хотел „Парк Хотел Москва”, а шофьорите – в „Глория Палас Хотели – Дипломат” и Хотел „Хемус”.

3.       Пътнитеразходи ще бъдат възстановени на Бюро Регистрация на мястото на събитието, непосредствено при Вашето пристигане.  Ако пътуването Ви се осъществява с автобус или влак до мястото на събитието и обратно, Ви молим да предоставите оригинален билет за отиване и връщане или един двупосочен билет.В случай, че изберете да пътувате с лек автомобил до мястото на събитието и обратно, се изплащат пътни разходи, ненадвишаващи равностойността на един двупосочен билет от съответния маршрут, за всеки от пътуващите в автомобила. В този случай,  любезно молим да вземете фактура за горивото с данните на фирмата – организатор:

 

КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИООД
гр. София 1680
ул. Пирински проход39
ЕИК: 131079776
№ поДДС: BG131079776
МОЛ: Здравка Димитрова

 

Автор: Център за спешна медицинска помощ Хасково
Публикувана: 03.12.2012 / 16:04

Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com