Полезна информация


Основна дейност:

Основна дейност на ЦСМП-Хасково

1.       Oказване на квалифицирана СМП на местопроизшествието;

2.       Необходимия обем от спешни диагностични изследвания съобразно възможностите и наличната апаратура;

3.       Клиничното и инструменталното наблюдение на пациента до неговата хоспитализация;

4.       Провеждането на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности до настаняването на пациента в болница;

5.       Оказване на СМП при бедствия, аварии и катастрофи, осъществявайки взаимодействия с органите на полицията, пожарната и гражданската защита;

6.       Спешната консултативна помощ между лечебните заведения, предоставяйки спешен санитарен транспорт на републиканските консултанти;

7.       Координацията и дейността по транспорта на донори и органи до лечебните заведения, в които се извършват трансплантации;

8.       Приемане, регистриране, обработка и предаване с помощта на автоматизирана информационно–комуникационна система на постъпилите повиквания за помощ и подадената информация от екипите; данните се съхраняват върху магнитен носител за срок от три години;

9.       Осигуряване на специализиран транспорт за: 

o        пациенти, нуждаещи се от СМП;

o        кръв, кръвни продукти, донори, органи, медикаменти, консумативи и апаратура между лечебните заведения за оказване на СМП;

o        спешно болни с показания за транспорт от реанимационен екип от /между лечебните заведения

o        републикански и районни консултанти;

o        превозване на трупове, подлежащи на съдебно–медицинска експертиза, от мястото на произшествието до съответното лечебно заведение за болнична помощ, в случаите на инцидентно настъпила смърт на обществени места.

10.   Вземане на кръвни проби за алкохол и други упойващи вещества от водачите на МПС;

11.   Експертиза за временна неработоспособност.

12.   Осъществяване на обучение на специализанти по специалността “Спешна медицина”.


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com