Хасково

     ЦСМП-Хасково е създаден по ПМС № 211/06.10.1994год, с разгръщането на 5 филиала - Хасково, Димитровград, Харманли, Симеоновград и Свиленград, които се явяват приемници на отделенията за бърза и неотложна медицинска помощ на съответните общински болници.

     През 2001 година с влизане в сила на Указ на Министерки Съвет за ново административно териториално делене и на преминаване на общини Ивайловград и Тополовград в територията на Област Хасково, в структурата на ЦСМП-Хасково се вливат и тези два филиала.

     От 01.05.2004 година на територията на община Любимец започва да функционира новоразкритият филиал, а през месец Май 2009 год. на територията на община Маджарово заработи изнесен спешен медицински екип.

Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com