Добре дошли в Център за спешна медицинска помощ - Хасково
Осем филиали и един изнесен екип с над 250 човека персонал
Създаден през 1994 год. и финансиран изцяло от бюджета на РБ

Протокол 2 и Доклад от комисия по процедура с предмет “ПОДДРЪЖКА, ТЕКУЩ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ИЗВЪНГАРАНЦИОННИ АВТОМОБИЛИ ОТ АВТОПАРКА НА ЦСМП - ХАСКОВО”,

повече

Протокол 1 и Съобщение от комисия по процедура с предмет “ Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Хасково ”

повече

Стартира процедура за ОП чрез събиране на оферти с обяви за доставка на ваучер за храна на персонала на ЦСМП-Хасково

повече
Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com