Добре дошли в Център за спешна медицинска помощ - Хасково
Осем филиали и един изнесен екип с над 250 човека персонал
Създаден през 1994 год. и финансиран изцяло от бюджета на РБ

Възложена е поръчката за доставка на автомобилно гориво за нуждите на ЦСМП - Хасково през 2018 год.

повече

Стартирана е процедура за Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП - Хасково през 2018 год.

повече

Стартирана е ОП за "Събиране на оферти с обява" с предмет "Застраховане на имуществото и персонала на ЦСМП-Хасково по ОП 1,2 и 3"

повече
Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com