Изнесен екип Маджарово

                  Община  Маджарово е една от 11 съставни  общини  на Област  Хасково.  В рамките на общината има 18 населени места с население 1911 души от кото 278 деца, живеещи на територия от 246,7кв.км., или гъстотата на населението е 7.7 души на кв. км. Разстоянието от центровете на общини Хасково и Харманли е съответно 82км.п и 49км. Осигуряването на населението със  спешна медицинска помощ е обезпечено от един екип за първична медицинска помощ, разположен във ФСМП – Харманли. В същата община има регистрирани и 3 индивидуални практики за първична медицинска помощ ( със седалища в гр.Маджарово, с.Бориславци и сТополово).

Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com