Профил на купувача


Публична покана за Доставка на лекарствени продукти за ЦСМП-Хасково през 2015гРешение за изпълнител на поръчка за мед. апаратураПротокол от комисия за доставка на мед. апаратураПротокол от комисия за доставка на един брой сан. автомобилРешение за изпълнител на поръчка за доставка на един брой сан. автомобилДокументация за участие за ремонт на санитарните автомобили на ЦСМП - Хасково


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com