Профил на купувача


Договор за "Доставка на преносима многофункционална с-ма за мониторинг,дефибрилация и телемедицина"Решение за изпълнител на поръчка за Периодична доставка на гориво 2015гПротокол от комисия за Периодична доставка на гориво 2015гДокументация за участие за Доставка на мед.изделия,дезинфектанти и консумативи за мед. апаратураПублична покана за Доставка на мед. изделия,дезинфектанти и консумативи за мед. апаратура -2015гДокументация за участие за Доставка на лекарствени продукти за ЦСМП-Хасково през 2015г


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com