Профил на купувача


Заповед за откриване на процедура за ремонт на сан, автомобилиЗаповед за прекратяване на публична покана за ремонт на сан. автомобилиПротокол от комисия за ремонт на сан. автомобили 09.12.2014г.Протокол от комисия за ремонт на сан. автомобили 03.12.2014г.Протокол от комисия за периодична доставка на ваучери за храна през 2015гБанкова гаранция за добро изпълнение за МЕДСИС ООД


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com