Профил на купувача


Договор за ваучери за храна през 2015 год.Договор за "Доставка на 1 бр. санитарен автомобил"Решение за изпълнител за "Доставка на мед.изделия,дезинфектанти и консумативи за мед.апаратура"Протокол от комисия за "Доставка на мед. изделия,дезинфектанти и консумативи за мед. апаратура"Решение за изпълнител на поръчка за доставка на лекарствени продукти за 2015 год.Протокол от комисия за доставка на лекарствени продукти за 2015г


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com