Профил на купувача


Документация за участие за ремонт на санитарните автомобили на ЦСМП - ХасковоПублична покана за ремонт на санитарните автомобили на ЦСМП-Хасково през 2015 год.Заповед за откриване на процедура за ремонт на сан, автомобилиДоговор за "Периодична доставка на гориво за сан. авт. на ЦСМП - Хасково през 2015г"Договор за доставка на медикаменти през 2015 год.Договор за доставка на консумативи за мед. апаратура през 2015г


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com