Профил на купувача


Договор за Доставка на мед. консумативи и санитарни материали за ЦСМП-Хасково през 2016 год.Договор за доставка на " Консумативи за медицинска апаратура " през 2016 год.Информация за сключен договор за гориво през 2016 год.Договор за Доставка на гориво за сан. авт. през 2016г чрез БСБРешение за изпълнител на п-ка за "Ремонт на сан. авт. и доставка на резервни части през 2016г"Протокол от комисия за ремонт на сан. автомобили на ЦСМП - Хасково през 2016 год.


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com