Профил на купувача


Информация за сключен договор за Ремонт на сан. автомобили на ЦСМП-Хасково през 2016 год.



Договор за " Ремонт на сан. автомобили и доставка на резервни части през 2016г"



Договор за "Доставка на дезинфектанти" през 2016 год.



Извършени плащания по договори ЗОП и гл.8а



Договор за Доставка на мед. консумативи и санитарни материали за ЦСМП-Хасково през 2016 год.



Договор за доставка на " Консумативи за медицинска апаратура " през 2016 год.






Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com