Профил на купувача


Покана за Борсово представителство за ОП за периодична доставка на горива през 2016 г.Протокол от комисия за избор на Борсово представителство от 28.10.2015гПокана за Борсово представителство за ОП за периодична доставка на гориваСпецификация към ОП за гориво за 2016 год. чрез борсово представителствоЗаповед за откриване на процедура за периодична доставка на гориво през 2016 год.Договор за " Ремонт на сан. автомобили и доставка на резервни части през 2015г"


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com