Профил на купувача


Заповед за обявяване на изпълнител на ОП за борсово представителствоПротокол от комисия за борсово представителство от 18.11.2015 год.Списък с постъпили предложения за борсово представителствоЗаповед за комисияЗаповед за откриване на процедура за гориво чрез борсово представителство 02.11.2015 г.Спецификация към ОП за гориво за 2016 год. чрез борсово представителство 03.11.205 г.


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com