Профил на купувача


Документация за участие за Доставка на мед.изделия,дезинфектанти и консумативи за мед. апаратураЗаповед за откриване на процедура за медицински консумативи през 2016г. по обособени позицииСъобщение до медиите за публична покана за хранаПублична покана за хранене на персонала на ЦСМП-Хасково чрез ваучери през 2016гДокументация за ваучери за храна през 2016 г.Заповед за откриване на процедура по Глава 8а за "Хранене на персонала на ЦСМП-Хасково чрез ваучери"


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com