Профил на купувача


Заповед за комисия за Ваучери за храна през 2016год.Съобщение до медиите за откриване на ОП за Ремонт 2016гРешение за ОП с предмет-Ремонт и доставка на резервни части за санитарните автомобили през 2016г.Обявление за ОП с предмет-Ремонт и доставка на резервни части на санитарните автомобили през 2016г."Документация за участие в процедура за Ремонт и доставка на резервни части през 2016г.Заповед за откриване на процедура за ремонт на сан. автомобили през 2016г.


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com