Профил на купувача


Заповед за комисия за Ваучери за храна през 2016год.



Съобщение до медиите за откриване на ОП за Ремонт 2016г



Решение за ОП с предмет-Ремонт и доставка на резервни части за санитарните автомобили през 2016г.



Обявление за ОП с предмет-Ремонт и доставка на резервни части на санитарните автомобили през 2016г."



Документация за участие в процедура за Ремонт и доставка на резервни части през 2016г.



Заповед за откриване на процедура за ремонт на сан. автомобили през 2016г.






Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com