Профил на купувача


Решение за изпълните на ОП с предмет " Доставка на медикаменти за ЦСМП-Хасково през 2016г"Протокол от комисия за Доставка на медикаменти през 2016г.Заповед за комисия за Доставка на медикаменти през 2016гСписък с постъпилите предложения за Доставка на медикаменти през 2016г.Решение за изпълнител на поръчка за"Хранене на персонала на ЦСМП-Хасково чрез ваучери през 2016г.Протокол от комисия за Ваучери за храна през 2016 год.


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com