Профил на купувача


Протокол за "Доставка на мед. изделия,дезинфектанти и консумативи за мед. апаратура през 2016г"Договор за "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Хасково през 2016 год."Решение без обявление за Доставка на гориво 2016г. чрез Борсово представителствоДоговор за Борсово представителство за Гориво 2016гЗаповед за комисия за ОП за доставка на медицински консумативи 2016гСписък с постъпили предложения за доставка на медицински консумативи 2016г


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com