Профил на купувача


Текущ ремонт и поддръжка на санитарните автомобили през 2013 годинаДоставка на храна за дежурния персонал на ЦСМП-Хасково през 2013 година


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com