Профил на купувача


Доставка на един брой санитарен автомобилТехническа спецификация към публична покана за доставка на санитарен автомобилДоставка на гориво за санитарните автомобили на ЦСМП-Хасково през 2014 година ОбявлениеДоставка на гориво за санитарните автомобили на ЦСМП-Хасково през 2014 година РешениеНоменклатура за ремонт и поддръжка на санитарните автомобили за 2014 год,Номенклатура за медицински консумативи 2014 год.


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com