Профил на купувача


Документация за участие за 1 брой санитарен автомобилПублична покана за 1 брой санитарен автомобилЗаповед за прекратяване на публична покана за доставка на 1 брой санитарен автомобилДокументация за участие - Гориво 2015Обявление за ОП с предмет : Периодична доставка на гориво през 2015 год.Решение за ОП с предмет : Периодична доставка на гориво през 2015 год.


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com