Профил на купувача


Покана за пазарно проучване за доставка на компютърна техника Вариант 2

Покана за пазарно проучване за доставка на компютърна техника Вариант 2


Покана за пазарно проучване за доставка на компютърна техника

Покана за пазарно проучване за доставка на компютърна техника


Профил на купувача - след 1.11.2016

  Вход - Профил на купувача


Информация за изпълнението на договор за ОП за доставка на гориво през 2015гИнформация за сключен договор за Ремонт на сан. автомобили на ЦСМП-Хасково през 2016 год.Договор за " Ремонт на сан. автомобили и доставка на резервни части през 2016г"


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com